Unikátní princip pohybu hrotu TELESIS

Unikátní princip pohybu hrotu u pneumatických mikroúderových systémů TELESIS na vzduchovém polštáři. Značíme bez pružinek a bez elektromagnetu. Jedná se o PNEUMATICKÝ MIKROÚDER na principu VZDUCH/VZDUCH, který není limitován vratnou pružinou

Věděli jste, že technologie Telesis Technologies, Inc. jako jediná na světě využívá unikátní pohyb hrotu pneumatických mikroúderů na principu pohybu hrotu VZDUCH/VZDUCH – bez použití vratné pružiny⁉

Jak zvýšit výkon mikroúderů na maximum a zároveň eliminovat poruchy značících strojů na minimum?

Jediné, co se dalo na pneumatickém principu mikroúderů vylepšit bylo odstranit pružinku, která limituje pohyb hrotu, sílu úderu, rozsah zdvihu. Po několika letech vývoje se inženýrům, technikům a programátorům Telesis povedlo vyvinout bezkonkurenční princip pohybu hrotu bez pružinek. Telesis má tento princip patentovaný a žádná jiná firma jej tak nemůže používat.

Umí efektivněji značit kulaté a nerovné díly

Mikroúdery na principu vzduch/vzduch mají zdvih hrotu až 35mm. Což je výhodné zejména pro značení nerovných a kulatých dílů, kdy hrot kopíruje nerovnost materiálu bez nutnosti pootáčení dílem. Každý úder je regulován samostatně, nedochází k zasekávání hrotů ani při značení hrubých povrchů.

Ovládá aplikace na extrémně hluboké značení

Stlačený vzduch dokáže vystřelit hrot větší silou, tudíž hrot udělá do materiálu větší stopu. Zdvih hrotu neomezuje pružinka, hrot padá tedy z větší výšky. Řídicí systém umožňuje i pětinásobný úder do jednoho místa. Výsledkem je extrémní hloubka značení na výrobku.

Značí i jemné díly bez nepříjemného 🐝 „bzučivého“ zvuku

Hroty mikroúderů nekmitají, ale každý úder je řízen jednotlivě. Hrot je díky tlaku vzduchu neustále vystřeďován, není rozkmitán pružinkou. Odpadá tak nepříjemný bzučivý zvuk, na který jste zvyklí u mikroúderů jiných výrobců.

  • Dokáže bezporuchově značit v režimu 24/7

Naši zákazníci

Více referencí >

© Marksys s.r.o. All rights reserved.

Vyvořila digitální agentura Dapeshop s.r.o..